Centrum vedecko-technických informácií SR - Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica
Informačný systém pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky
Základné informácie k Maturite 2015
16. 09. 2014 10:42:54
Vyhláška č. 209 MŠVVŠ SR z 24. júna 2011
Vyhláška MŠVVŠ SR č.209, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.
17. 08. 2011 09:59:14
Vyhláška č. 208 MŠVVŠ SR z 22. júna 2011
Vyhláška MŠVVŠ SR č.208, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov.
17. 08. 2011 09:58:39
Vyhláška č.269 MŠ SR z 15. júna 2009
Vyhláška MŠ SR č.269, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.
24. 09. 2009 08:23:21
Vyhláška č.319 MŠ SR z 23. júla 2008
Vyhláška MŠ SR č.319 o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.
24. 09. 2009 08:24:36
Vyhláška č.318 MŠ SR z 23. júla 2008
Vyhláška MŠ SR č.318 o ukončovaní štúdia na stredných školách.
24. 09. 2009 08:25:31
Nový školský zákon z 22. mája 2008
Zákon č.245 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24. 09. 2009 08:25:55
PRIHLÁSENIE
KONTAKTY

NÚCEM

CVTI SR - ŠVS Banská Bystrica

ADRESÁR ŠKÔL

Banskobystrický kraj

Bratislavský kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Žilinský kraj

PRIHLÁSENÝCH NA RIADNY TERMÍN

žiakov

škôl

PRIHLÁSENÝCH NA NÁHRADNÝ TERMÍN

žiakov

škôl

PRIHLÁSENÝCH NA OPRAVNÝ TERMÍN

žiakov

škôl

©2015 CVTI SR - ŠVS Banská Bystrica. Všetky práva vyhradené.