Centrum vedecko-technických informácií SR - Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica
Informačný systém pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky
Témy/zadania PFIČ MS 2015
Termíny:
  • 17. marec 2015 slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
  • 18. marec 2015 cudzie jazyky
  • 20. marec 2015 maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra
Témy/zadania PFIČ MS:

Témy / zadania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v šk. r. 2014/2015
Dátum Predmet Téma/zadanie Kľúč k ÚKO EČ
17. marec 2015 SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA  stiahnuť  stiahnuť
17. marec 2015 SLOVENSKÝ JAZYK a SLOVENSKÁ LITERATÚRA (pre školy s VJM)  stiahnuť  stiahnuť
18. marec 2015 ANGLICKÝ JAZYK, úroveň B1  stiahnuť  stiahnuť
18. marec 2015 ANGLICKÝ JAZYK, úroveň B2  stiahnuť  stiahnuť
18. marec 2015 NEMECKÝ JAZYK, úroveň B1  stiahnuť  stiahnuť
18. marec 2015 NEMECKÝ JAZYK, úroveň B2  stiahnuť  stiahnuť
18. marec 2015 RUSKÝ JAZYK, úroveň B1  stiahnuť  stiahnuť
18. marec 2015 RUSKÝ JAZYK, úroveň B2  stiahnuť  stiahnuť
18. marec 2015 FRANCÚZSKY JAZYK, úroveň B1  stiahnuť  stiahnuť
18. marec 2015 FRANCÚZSKY JAZYK, úroveň B2  stiahnuť  stiahnuť
18. marec 2015 ŠPANIELSKY JAZYK, úroveň B1  stiahnuť  
18. marec 2015 ŠPANIELSKY JAZYK, úroveň B2  stiahnuť  stiahnuť
18. marec 2015 TALIANSKY JAZYK, úroveň B1  stiahnuť  stiahnuť
18. marec 2015 TALIANSKY JAZYK, úroveň B2  stiahnuť  stiahnuť
20. marec 2015 MAĎARSKÝ JAZYK a LITERATÚRA  stiahnuť  stiahnuť
20. marec 2015 UKRAJINSKÝ JAZYK a LITERATÚRA  stiahnuť  stiahnuť
23. 03. 2015 07:44:01
Základné informácie k Maturite 2015
16. 09. 2014 10:42:54
Vyhláška č. 209 MŠVVŠ SR z 24. júna 2011
Vyhláška MŠVVŠ SR č.209, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.
17. 08. 2011 09:59:14
Vyhláška č. 208 MŠVVŠ SR z 22. júna 2011
Vyhláška MŠVVŠ SR č.208, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov.
17. 08. 2011 09:58:39
Vyhláška č.269 MŠ SR z 15. júna 2009
Vyhláška MŠ SR č.269, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.
24. 09. 2009 08:23:21
Vyhláška č.319 MŠ SR z 23. júla 2008
Vyhláška MŠ SR č.319 o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.
24. 09. 2009 08:24:36
Vyhláška č.318 MŠ SR z 23. júla 2008
Vyhláška MŠ SR č.318 o ukončovaní štúdia na stredných školách.
24. 09. 2009 08:25:31
Nový školský zákon z 22. mája 2008
Zákon č.245 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24. 09. 2009 08:25:55
PRIHLÁSENIE
KONTAKTY

NÚCEM

CVTI SR - ŠVS Banská Bystrica

ADRESÁR ŠKÔL

Banskobystrický kraj

Bratislavský kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Žilinský kraj

PRIHLÁSENÝCH NA RIADNY TERMÍN

žiakov

škôl

PRIHLÁSENÝCH NA NÁHRADNÝ TERMÍN

žiakov

škôl

PRIHLÁSENÝCH NA OPRAVNÝ TERMÍN

žiakov

škôl

©2015 CVTI SR - ŠVS Banská Bystrica. Všetky práva vyhradené.