CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR - Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica
Informačný systém EČ a PFIČ maturitnej skúšky
MATURITA 2017 - Základné informácie
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania zverejnil Zákaldné informácie k MS 2017.
13. 09. 2016 11:28:32
Vyhláška č. 113 MŠVVŠ SR z 22. mája 2015
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.113 ,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.
27. 07. 2015 10:27:25
Vyhláška č. 209 MŠVVŠ SR z 24. júna 2011
Vyhláška MŠVVŠ SR č.209, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.
17. 08. 2011 09:59:14
Vyhláška č.318 MŠ SR z 23. júla 2008
Vyhláška MŠ SR č.318 o ukončovaní štúdia na stredných školách.
24. 09. 2009 08:25:31
Nový školský zákon z 22. mája 2008
Zákon č.245 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24. 09. 2009 08:25:55
PRIHLÁSENIE
KONTAKTY

NÚCEM

CVTI SR - ŠVS Banská Bystrica

ADRESÁR ŠKÔL

Banskobystrický kraj

Bratislavský kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Žilinský kraj

PRIHLÁSENÝCH NA RIADNY TERMÍN

žiakov

škôl

PRIHLÁSENÝCH NA NÁHRADNÝ TERMÍN

žiakov

škôl

PRIHLÁSENÝCH NA OPRAVNÝ TERMÍN

žiakov

škôl

©2016 CVTI SR - ŠVS Banská Bystrica. Všetky práva vyhradené.